Τελευταία Νέα

Υπογραφή συμβάσεων έργου από το Δήμο Δίου-Ολύμπου και την Πιερική Αναπτυξιακή


Την Παρασκευή 8 Μαΐου 2020, εκπροσωπώντας το Δήμο Δίου - Ολύμπου, υπέγραψα μαζί με την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας και Πρόεδρο της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε.ΟΤΑ κ. Σοφία Μαυρίδου τις συμβάσεις υλοποίησης για την κατασκευή τριών έργων οδοποιίας στην Δημοτική Ενότητα Δίου.

Τα έργα αυτά εντάσσονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 (CLLD/LEADER Μέτρο 19 του Προγράμματος: «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020»), με τους εξής τίτλους:


I. «ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΔΙΟΥ», προϋπολογισμού 600.000€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ, εντός των οικισμών Δίου, Καρίτσας, Αγίου Σπυρίδωνα, Βροντούς, Κονταριώτισσας και Νέας Εφέσου.


II. «Έργο οδοποιίας σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις μεταποίησης δευτερογενούς τομέα στην Κοινότητα Καρίτσας του Δήμου Δίου - Ολύμπου» προϋπολογισμού 72.000€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.


III. «Έργο οδοποιίας σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις μεταποίησης δευτερογενούς τομέα στην Κοινότητα Νέας Εφέσου του Δήμου Δίου-Ολύμπου» προϋπολογισμού 153.000€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.


Ακολουθεί η έγκριση των διαδικασιών δημοπράτησης των έργων, προκειμένου να ξεκινήσει η κατασκευή τους εντός του έτους. Τα αιτήματα για την κατασκευή αυτών των έργων υποβλήθηκαν κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο και σήμερα, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα, προχωρούμε στην υλοποίησή τους .Μόνιμος και σταθερός προσανατολισμός του Δήμου αποτελεί η αναβάθμιση των υπηρεσιών και των υποδομών, προς όφελος των δημοτών μας .