Τελευταία Νέα

Κάθε Δήμος υποχρεούται να δημιουργήσει και να λειτουργεί τουλάχιστον ένα "Πράσινο Σηµείο"


Μια από τις προτάσεις του προγράμματος μας για το περιβάλλον, η δημιουργία Πράσινων Σημείων, βρίσκεται στο προσκήνιο. Συγκεκριμένα, λήγει στις 28/02 η προθεσμία για υποβολή προτάσεων από τους Δήμους προς την Περιφέρεια για το πρόγραμμα "Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους" συνολικού προυπολογισμού 10 εκ € (https://tinyurl.com/yye4aphq).


Ελπίζω ότι η απερχόμενη δημοτική αρχή έχει έγκαιρα μεριμνήσει για την σύνταξη και εμπρόθεσμη υποβολή του σχετικού φακέλου.


Το Πράσινο Σηµείο είναι ένας οριοθετηµένος και κατάλληλα διαµορφωµένος χώρος, µε τις απαραίτητες κτιριακές εγκαταστάσεις και τον αναγκαίο μηχανολογικό εξοπλισµό, όπου οι πολίτες μπορούν να μεταφέρουν ανακυκλώσιµα υλικά, όπως χαρτί, γυαλί, µέταλλα, πλαστικά, υφάσµατα, βρώσιµα έλαια ή χρησιµοποιηµένα αντικείµενα, ρουχισµό, έπιπλα, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, προκειµένου να προωθηθούν στη συνέχεια για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση.


Κάθε Δήμος υποχρεούται να δημιουργήσει και να λειτουργεί τουλάχιστον ένα Πράσινο Σηµείο.


#synthesi #geroliolios