Τελευταία Νέα

Συμμετοχή στη συνάντηση του Συλλόγου Επαγγελματιών Νέων Πόρων


Παρευρέθηκα πρόσφατα στη συνάντηση του Συλλόγου Επαγγελματιών Νέων Πόρων. Εκτός από άλλα σημαντικά ζητήματα, συζητήθηκε και η επιβολή ειδικού τέλους 80% στους λογαριασμούς του νερού. Πολύ μεγάλο θέμα. Η απουσία της διοίκησης, ώστε να απαντήσει στα ουσιώδη ερωτήματα των δημοτών, εμφανής. Κρίμα…​