Τελευταία Νέα

Πράσινα Σημεία: Στο προσκήνιο μία από τις προτάσεις του προγράμματος μας για το περιβάλλονΜια από τις προτάσεις του προγράμματος μας για το περιβάλλον, η δημιουργία Πράσινων Σημείων, βρίσκεται στο προσκήνιο. Συγκεκριμένα, λήγει στις 28/02 η προθεσμία για υποβολή προτάσεων από τους Δήμους προς την Περιφέρεια για το πρόγραμμα "Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους" συνολικού προϋπολογισμού 10 εκ € (https://tinyurl.com/yye4aphq).

Ελπίζω ότι η απερχόμενη δημοτική αρχή έχει έγκαιρα μεριμνήσει για την σύνταξη και εμπρόθεσμη υποβολή του σχετικού φακέλου.

Το Πράσινο Σημείο είναι ένας οριοθετημένος και κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος, µε τις απαραίτητες κτιριακές εγκαταστάσεις και τον αναγκαίο μηχανολογικό εξοπλισμό, όπου οι πολίτες μπορούν να μεταφέρουν ανακυκλώσιμα υλικά, όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα, ρουχισμό, έπιπλα, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, προκειμένου να προωθηθούν στη συνέχεια για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση. Κάθε Δήμος υποχρεούται να δημιουργήσει και να λειτουργεί τουλάχιστον ένα Πράσινο Σημείο.

φωτό: Google