Τελευταία Νέα

"Οργανώνουμε άμεσα Αντιδημαρχία Τουριστικής Ανάπτυξης"


Για την απώλεια της "Γαλάζιας Σημαίας" στις 4 από τις 6 ακτές του Δήμου μας ευθύνεται αποκλειστικά η δημοτική αρχή.

Η οργάνωση της ακτής, η ασφάλεια των επισκεπτών, η προστασία της φύσης και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση είναι κριτήρια που η τρέχουσα διοίκηση απέτυχε να διασφαλίσει.

Μόλις δύο μέρες μετά την επισήμανσή μου ότι η Επιτροπή Τουρισμού, με ευθύνη του Δήμου, δεν λειτουργεί εδώ και χρόνια, η πραγματικότητα υπήρξε αμείλικτη.