Τελευταία Νέα

Εργασίες συντήρησης & αποκατάστασης δρόμου Παλ.-Νέου Παντελεήμονα και ανακατασκευή πλατεία ΠλαταμώναΞεκινούν δυο σημαντικές παρεμβάσεις με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών και την παροχή καλών υπηρεσιών στους επισκέπτες και τους δημότες.


Η πρώτη αφορά εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του δρόμου που συνδέει το Νέο με τον Παλαιό Παντελεήμονα, προϋπολογισμού 100.000 € περίπου, που ανέλαβε μετά από διαγωνισμό η ανάδοχος εταιρία με την οποία υπογράψαμε σύμβαση.


Η δεύτερη αφορά την ανακατασκευή ενός από τους ωραιότερους πεζοδρόμους του Δήμου μας, δηλαδή του πεζοδρόμου του Πλαταμώνα, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κακή κατάσταση.


Και οι δύο παρεμβάσεις, που χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους του Δήμου, θα ολοκληρωθούν μέσα στο Μάρτιο και θα αναβαθμίσουν αυτούς τους πολύ σημαντικούς, για τον τόπο μας, προορισμούς.