Τελευταία Νέα

Επισημάνσεις για σχέδιο του Δήμου για την πρόληψη πυρκαγιών«Με αφορμή την εύλογη σύσταση του δήμου Δίου Ολύμπου προς τους δημότες να φροντίσουν για την αποψίλωση των οικοπέδων τους και τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της πρόληψης πυρκαγιών, κρίνω απαραίτητο να κάνω κάποιες επισημάνσεις:

  1. Υπάρχει επικαιροποιημένο σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης από φυσική καταστροφή και στην προκειμένη περίπτωση – πυρκαγιά – στο δήμο Δίου Ολύμπου;

  2. Έχει προβεί ο δήμος Δίου Ολύμπου σε όλες τις απαιτούμενες αποψιλώσεις και έχει καταρτίσει σχέδιο εκκένωσης περιοχών;

  3. Έχει ενημερώσει τους πολίτες για αυτό;

  4. Το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο έχει συνεδριάσει στην έναρξη της αντιπυρικής περιόδου και τι παρατηρήσεις – βελτιώσεις έχει καταγράψει για να θεωρήσουμε ότι υπάρχει ο στοιχειώδης βαθμός ετοιμότητας σε έκτακτη ανάγκη;

Είναι αναγκαίο να δημοσιοποιηθούν εκτός από συστάσεις προς τους πολίτες και τα επικαιροποιημένα σχέδια έγκαιρης παρέμβασης, εφόσον αυτά υπάρχουν, γιατί το τραγικό παράδειγμα της πυρκαγιάς στην Αττική με τους δεκάδες νεκρούς ανέδειξε αν μη τι άλλο την έλλειψη συντονισμού και επαρκούς ενημέρωσης των πολιτών.

Ας γίνει σε όλους μας το πάθημα μάθημα, για να μην βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να αναζητούμε όλοι μαζί, πολίτες και αυτοδιοίκηση, κράτος και υπηρεσίες τα αμέτρητα «γιατί» πάνω στις στάχτες».