Τελευταία Νέα

Αντικατάσταση τσιμεντοσωλήνων στο σύνορο Βροντούς - Αγίου ΣπυρίδωναΕίναι σε όλους γνωστό το πρόβλημα, που δημιουργείται μετά από βροχόπτωση, στο σύνορο μεταξύ Βροντούς και Αγίου Σπυρίδωνα.


Έτσι, ο Δήμος σε συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων κ. Κορινιώτη και κ. Μιχαλήτσιο και σε συνεννόηση με τους ιδιώτες των παρακείμενων εκτάσεων, αντικαθιστά τους τσιμεντοσωληνες με νέους, μεγαλύτερους, διαμέτρου 1,5 m, ώστε να λυθεί το πρόβλημα οριστικά.


Προχωρούμε καθημερινά με μικρές ή μεγαλύτερες παρεμβάσεις και αντιμετωπίζουμε θέματα ετών. Με συνεργασία, δεκτικότητα σε κάθε καλή πρόταση, και πολλή προσπάθεια και δουλειά καθημερινά φτιάχνουμε έναν Δήμο καλύτερο.