top of page

ΕΡΓΟ & ΠΡΟΤΑΣΗ

ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ή ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

 1. Ο Δήμος μας απέκτησε “Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης”

 2. Συστάθηκε Οργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού Δήμου Δίου-Ολύμπου (ΟΠΑΔΔΟ)

 3. Τροποποιήθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας

 4. Επανασυστάθηκε η Δημοτική Αστυνομία

 5. Δημιουργήθηκε αυτοτελές τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

 6. Δημιουργήθηκε αυτοτελές τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

 7. Συστάθηκε Αντιδημαρχία Τουρισμού και Επιτροπή Τουρισμού που απαρτίζεται από επαγγελματίες

 8. Συστάθηκε Επιτροπή Διαχείρισης Ανακύκλωσης

 9. Ολοκληρώθηκε ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του Δήμου με την κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος

 10. Λειτουργεί πλατφόρμα διαβούλευσης δημοτών

 11. Εκπονήθηκε - επικαιροποιήθηκε το επιχειρnσιακό σχέδιο αντιμετώπισnς εκτάκτων αναγκών, ακραίων καιρικών φαινομένων (χιονόπτωσn, σεισμός, πλnμμύρες, κ.λπ.) σε συνεργασία με τnν Πολιτική Προστασία.

 12.  Wifi4EU: δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο στην Λεπτοκαρυά, τον Πλαταμώνα και το Λιτόχωρο

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 1. Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με 165.000 € χρηματοδοτήθηκε ο Δήμος μας Δήμος Δίου-Ολύμπου. Η χρηματοδότηση αφορά στην αγορά εξοπλισμού και στην ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών. Υλοποιείται.

 2. Ψηφιακός μετασχηματισμός:  Υποβάλαμε δύο  προτάσεις σε αντίστοιχες προσκλήσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

      α. Η πρώτη βρίσκεται στο στάδιο έγκρισης για χρηματοδότηση από το “Αντώνης Τρίτσης”,     

      ύψους 604.000€ και αφορά:

 1. την ψηφιοποίηση των εγγράφων και των σχεδίων όλου του αρχείου του Δήμου

 2. την καταχώρισή τους σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη αρχείων

 3. την ανάπτυξη λογισμικού για τον χαρακτηρισμό τους, και

 4. την προμήθεια συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης της δημοτικής περιουσίας του Δήμου.

      β.Η δεύτερη μελέτη υποβλήθηκε στο πρόγραμμα Smart Cities με προϋπολογισμό  720.000€

      και έγκριση  χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης.  Αφορά  την ανάπτυξη ψηφιακών   

      εφαρμογών, όπως:

 1. Έξυπνες διαβάσεις πεζών και φιλικές προς ΑμεΑ

 2. Σύστημα προειδοποίησης και αντιμετώπισης κινδύνων όπως πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιάς, σεισμού κ.λπ.

 3. Έξυπνο Σύστημα για την Οργάνωση Γραφείου Κίνησης και Διαχείριση Δημοτικού στόλου

 4. Πλατφόρμα διαχείρισης παιδικών σταθμών, ενημέρωσης γονέων με την βοήθεια smart εφαρμογής

 5. Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης και οργάνωσης της Διοίκησης και της επιχειρησιακής ικανότητας

 6. Ολοκληρωμένη υποδομή  προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις.

 

Πρόκειται για δύο σημαντικά έργα που θα συμβάλουν στην εξυπηρέτηση των δημοτών, μειώνοντας δραστικά τις χρονοβόρες διαδικασίες της γραφειοκρατίας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  –  ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ή ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

1.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

 1. Οργανώθηκε η Υπηρεσία Καθαριότητας και ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο νέος Κανονισμός Καθαριότητας μετά από δημόσια διαβούλευση

 2. Δημιουργείται «Πράσινο Σημείο», δηλαδή χώρος οργανωμένος, οριοθετημένος και διαμορφωμένος με την κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό, ώστε οι πολίτες να αποθέτουν χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση. - 772.221€ - Π.Κ.Μ. - στάδιο διαγωνισμού

 3. Προμηθευτήκαμε οκτώ νέα απορριμματοφόρα, ανακατασκευάσαμε τα υφιστάμενα -  Ο Δήμος απέκτησε νέο στόλο αποκομιδής.

 4. Προμηθευτήκαμε εκατοντάδες νέους κάδους απορριμμάτων και κάδους ανακύκλωσης.

 5. Τοποθετήσαμε ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των απορριμματοφόρων.

 6. Οργανώσαμε σύστημα συλλογής κλαδεμάτων και αποβλήτων κήπου.

 7. Δημιουργήθηκε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων, με τnν χρήση των υφιστάμενων υποδομών.

 8. Οριοθετήθηκαν χώροι υποδοχής αδρανών υλικών.

 9. Δημιουργήθηκε ψηφιακός χάρτης με τα σημεία ανακύκλωσης σε κάθε κοινότητα

 

2.ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 1. Υπογειοποίηση καλωδίων ΔΕΔΔΗΕ  στην οδό Αγίου Νικολάου στο ρέμα του Ενιπέα και εντός του οικισμού του Λιτοχώρου.

 1. Υποβολή πρότασης εξοικονόμησης ενέργειας στο πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» για πέντε δημοτικά κτίρια.

 2. Εγκατάσταση τηλεχειριστικής ύδρευσης - αναβάθμιση Η/Ε στη Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου - 2.490.000€ - ΦιλόΔημος Ι (συνεχιζόμενο έργο)

 3. Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) - 37.200€ - Πράσινο Ταμείο - ολοκληρώθηκε

 4. Τοποθέτηση δημοτικού φωτισμού στον οικισμό της Άνω Σκοτίνας,  στη Γρίτσα Λιτοχώρου, στην παραλία Λεπτοκαρυάς, στην παραλία Παντελεήμονα, στη Βροντού, καθώς και σε άλλα σημεία.

 

3.ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

 1. Ολοκληρώνονται οι ιδιωτικές συνδέσεις και τα δίκτυα αγωγών στις κοινότητες Πλαταμώνα και Λεπτοκαρυάς

 2. Κατασκευή αγωγού λυμάτων στο ρέμα Τσουκανάρα Ολοκληρώθηκε έτσι η μεταφορά των λυμάτων της κοινότητας Λιτοχώρου στον Βιολογικό.

 3. Κατασκευή αγωγού λυμάτων που συνδέει τον Παλιό Παντελεήμονα με την Μονάδα Βιολογικού  της Λεπτοκαρυάς

 4. Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στην επέκταση του οικισμού των Νέων Πόρων.

 5. Ανόρυξη υδρευτικών  γεωτρήσεων στη Σκοτίνα και το Λιτόχωρο από την Π.Ε. Πιερίας

 6. Χρηματοδότηση ύψους 1.703.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης εξασφάλισε ο Δήμος μας, για αντικατάσταση σωλήνων ύδρευσης συνολικού μήκους προσεγγιστικά 13,8χλμ. στις Κοινότητες Καρίτσας, Κονταριώτισσας και Νέας Εφέσου

 7. Εγκατάσταση  νέας δεξαμενής ύδρευσης 600 κυβικών μέτρων στην Καρίτσα..

 

4.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 1. Ολοκληρώνονται τα έργα προστασίας του θαλάσσιου μετώπου από την διάβρωση της ακτής του Πλαταμώνα 

 2. Εκπονήθηκε και  παραλήφθηκε  μελέτη για τη διάβρωση της ακτής της Πλάκας Λιτοχώρου.

 3. Υλοποιείται, με χρηματοδότηση από την Π.Ε. Πιερίας, μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας για τη Δημοτική Ενότητα Δίου

 4. Αντιπλημμυρική θωράκιση σε πρανή και πυθμένα των ρεμάτων Δρεμπίνα  και Καλάμι, στον Πλαταμώνα - 850.000€ - Π.Ε. Πιερίας -ολοκληρώθηκε

 5. Αποκατάσταση της προκυμαίας  στον Πλαταμώνα η οποία είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από τη θεομηνία- Π.Ε. Πιερίας - ολοκληρώθηκε

 6. Αντιμετώπιση της επικίνδυνης κατολίσθησης στην περιοχή του Φλοίσβου στον Πλαταμώνα, με έργα στήριξης του πρανούς - Π.Ε. Πιερίας – ολοκληρώθηκε

 7. Κατασκευή ζάρζανετ στο ρέμα Ορλιά και ανακατασκευή της γέφυρας στη  Δημοτική Ενότητα Δίου - Π.Ε.Πιερίας  

 8. Καθαρισμός ρεμάτων για αντιπλημμυρική προστασία από την  Π.Ε Πιερίας

 9. Διενεργείται καθαρισμός οικοπέδων από τη βλάστηση και  κατεδάφιση εγκαταλελειμμένων κτιρίων.

 

5.ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ

 1. Ολοκληρώθηκε η ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού κτιρίου του Γυμνασίου και του ΓΕΛ Λιτοχώρου.

 2. Τοποθετήθηκαν στα προαύλια των σχολικών μονάδων κιόσκια, παγκάκια και αθλητικός εξοπλισμός - 126.900€ - ΦιλόΔημος ΙΙ - υλοποιήθηκε (συνεχιζόμενο έργο)

 3. Υλοποιείται έλεγχος αντισεισμικής προστασίας σχολικών μονάδων & δημοτικών κτιρίων - 36.870€ - Α. Τρίτσης

 4. Οργανώθηκε το Αμαξοστάσιο του Δήμου, όπως και οι αποθήκες υλικών.

 5.  Ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο νέος Κανονισμός Πρασίνου  μετά από δημόσια διαβούλευση

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 1. Υποβλήθηκαν δύο μελέτες και  αναμένεται  η έγκριση χρηματοδότησης για Α) την  αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης του Πλαταμώνα - 3.030.000€ - Α. Τρίτσης και Β) την  αναβάθμιση του παλιού δημοτικού σχολείου  του Πλαταμώνα - 1.300.000€ - Α. Τρίτσης

2.Προμήθεια υπόγειων και επίγειων συστημάτων γωνιών ανακύκλωσης για δημιουργία "Πράσινων Γωνιών"- 489.000€ - Α. Τρίτσης

3. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε αγροτεμάχιο (0.99MWp) - 696.614€ - Α. Τρίτσης

4.Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων και ηλεκτρικών φορτιστών - 399.262€ - Α. Τρίτσης

5.Επεκτείνεται  το σύστημα ανακύκλωσης στο σύνολο του Δήμου.

Αναπτύσσεται  σύστημα  ξεχωριστής συλλογής οργανικών αποβλήτων /αποβλήτων κουζίνας. .

6.Προγραμματίζουμε:

α. οργανωμένες ενέργειες προώθησης της ανακύκλωσης στα σχολεία αλλά και γενικά στους πολίτες      

β. τοποθέτηση συστημάτων  ανταποδοτικής ανακύκλωσης.

7.Προγραμματίζονται νέα έργα αναβάθμισnς τnς ενεργειακής απόδοσnς και εξοικονόμnσnς ενέργειας στο κτιριακό δυναμικό του Δήμου, με διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία.

8.Εκπονήθηκε μελέτη ανανέωσης/συντήρησης του δημοτικού φωτισμού και αντικατάστασης των στοιχείων φωτισμού με νέας τεχνολογίας.

9.Όλοι οι λαμπτήρες αντικαθίστανται με αντίστοιχους τεχνολογίας led. 

10.Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια 36 ηλεκτρικών ποδηλάτων και δημιουργία 40 θέσεων στάθμευσης με δυνατότητα φόρτισης 

11.Υποβάλαμε μελέτη στο Αντώνης Τρίτσης για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού και αναμένουμε την έγκριση της χρηματοδότησης.  

12.Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στη Νέα  Έφεσο

13.Εγκατάσταση μεταλλικών δεξαμενών ύδρευσης στη Βροντού και την Κονταριώτισσα - υποβλήθηκε μελέτη, σε αναμονή έγκρισης

14. Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού για έλεγχο υδραυλικών λειτουργικών παραμέτρων στη Δ.Ε. Δίου - 3.032.000€ - Α. Τρίτσης

15.Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων - 432.107€ - Α. Τρίτσης

16.Διαχείριση ομβρίων υδάτων  στους Νέους Πόρους και στην παραλιακή ζώνη του Νέου Παντελεήμονα

17.Δίκτυο αποχέτευσης της παραλιακής ζώνης του Νέου Παντελεήμονα

18.Μελέτη και υλοποίηση αντιπλημμυρικής προστασίας στον περιμετρικό δρόμο της κοινότητας του Αγίου Σπυρίδωνα

19. Μελέτη για την αναδιάταξη του δικτύου ύδρευσης του Αγίου Σπυρίδωνα

20. Μελέτη και κατασκευή τεχνικού έργου στη θέση “Σύνορο”

21.Επεκτάσεις των δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων και λυμάτων στην Καρίτσα

22.Συντήρηση μονοπατιών στον Όλυμπο - 700.000€ από Ταμείο Ανάκαμψης / χρηματοδότηση μελέτης: Π.Ε. Πιερίας

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ή ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

 1. Κατασκευάστηκε πλέον και   λειτουργεί ο νέος ταμιευτήρας στη Βροντού, χωρητικότητας 134.000 κ.μ.

 2. Νέες και παλαιότερες αδρανείς γεωτρήσεις συνδέθηκαν στα δίκτυα άρδευσης και επισκευάστηκαν - κατασκευάστηκαν νέα δίκτυα.

 3. Ανακατασκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν στα αντλιοστάσιά μας νέα inverters και πίνακες, όπως επίσης boosters και πιεστικά μηχανήματα.  

 4. Οργανώθηκε και λειτουργεί εύρυθμα το σύστημα άρδευσης.

 5. Υλοποιείται ένα ευρύ πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας, συνολικού προϋπολογισμού 5,5 εκατ. ευρώ σε όλες τις κοινότητες του Δήμου.

 6. Έμειναν σταθερά τα τέλη άρδευσης, παρά την πρωτοφανή ενεργειακή κρίση, και σε κάποιες περιπτώσεις μειώθηκαν, για την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος.

 7. Συντηρείται και επεκτείνεται το αγροτικό οδικό δίκτυο με αξιοποίηση των μηχανημάτων και υλικών του Δήμου.

 8. Παραχωρήθηκαν με διαγωνισμό εκτάσεις με μακροχρόνιες μισθώσεις για πρότυπες καλλιέργειες, κατασκευή ψυκτικών χώρων, κλπ.

 9. Στηρίχθηκαν έμπρακτα οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι δραστηριότητές τους.

 10. Υποβάλαμε τη μελέτη και λάβαμε χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος “ΥΔΩΡ” ύψους 2.100.000€ για την αναβάθμιση αντλιοστασίων του Δήμου.

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 1. Ξεκινούν οι διαδικασίες και οι μελέτες για την κατασκευή νέων ταμιευτήρων άρδευσης στη Βροντού, στον Άγιο Σπυρίδωνα στη θέση “Παλιό Λατομείο” και στο Δίον.

 2. Μελέτη για τη συλλογή του νερού της Αγίας Κόρης και τη διοχέτευσή του στους ταμιευτήρες

 3. Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης δίπλα στο γήπεδο της Βροντούς.

 4. Είναι απαραίτητη η σταδιακή μετάβαση σε αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της κατανάλωσης του νερού άρδευσης, με στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους.

 5. Είναι απαραίτητη η αντικατάσταση δικτύων και επεκτάσεις νέων, με σκοπό να εξυπηρετηθούν πολλές νέες καλλιέργειες.

 6. Χρειάζονται πρωτοβουλίες που αφορούν στην ενημέρωση των παραγωγών και των συνεταιρισμών στα θέματα τυποποίησης και πιστοποίησης προϊόντων.

 7. Χρειάζεται επιπλέον στήριξη, πιστοποίηση και προβολή των τοπικών προϊόντων σε θεματικές ενημερωτικές εκδηλώσεις.

 8. Αναβάθμιση των λαϊκών αγορών: αποτελεί προτεραιότητα να αναβαθμιστούν οργανωτικά, χωροταξικά αλλά και αισθητικά οι λαϊκές αγορές του Δήμου

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ή ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

 1. Εκπονήθηκε μελέτη για την αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Πλαταμώνα του 1965. 

 2. Εκπονήθηκε μελέτη για την κτηματογράφηση και πολεοδόμηση περιοχών στην επέκταση του Πλαταμώνα.

 3. Προχώρησε και ολοκληρώθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Λιτοχώρου.

 4. Λύθηκε το ζήτημα ιδιοκτησίας των ιδιωτικών οικοπέδων στον Νέο Παντελεήμονα. Πλέον οι ιδιοκτήτες είναι νόμιμοι κάτοχοι των οικοπέδων τους έπειτα από πολλά χρόνια

 5. Ο Δήμος μας εντάχθηκε στις μελέτες των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ), προκειμένου να αντιμετωπίσουμε θέματα χρήσεως γης και ζωνών οικιστικού ελέγχου.

 6. Προχωρούν οι διαδικασίες για την κατασκευή του Βιοτεχνικού Πάρκου, προκειμένου να οργανωθεί ένας χώρος συγκέντρωσης των επιχειρήσεων του Δήμου μας και να απομακρυνθούν δραστηριότητες όχλησης από τον αστικό ιστό.

 7. Με χρηματοδότηση από την Π.Ε. Πιερίας ξεκινούν οι μελέτες για την επανασύσταση του παραδοσιακού οικισμού της Παλιάς Λεπτοκαρυάς.

 8.  Αναβάθμιση υποδομών με εργασίες κρασπέδωσης, ασφαλτόστρωσης και φωτισμού, σε Λεπτοκαρυά, Νέους Πόρους, Σκοτίνα, Νέο Παντελεήμονα και Λιτόχωρο - «Πρόγραμμα Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας - 2.140.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,

 9. Μέσα από την υλοποίηση του προγράμματος «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του Δημόσιου Χώρου» ξεκινάει η ανάπλαση και αναβάθμιση του πάρκου Λιτοχώρου ως χώρου υποδοχής των επισκεπτών του Ολύμπου.

 10. Στο ίδιο πρόγραμμα εντάσσεται και το έργο της  ανάπλασης της  παραλιακής ζώνης Λεπτοκαρυάς

 11. Αστικές αναπλάσεις: α) Ανάπλαση κεντρικού δρόμου στο Παζάρι, στο Λιτόχωρο & τοποθέτηση δημοτικού φωτισμού, β) Ανακατασκευή  του πεζόδρομου του Πλαταμώνα, γ) Ανάπλαση του χώρου με δημιουργία θέσεων στάθμευσης απέναντι από το λύκειο της Κονταριώτισσας, δ) • Ανάπλαση του πεζόδρομου του Δίου από την πλατεία ως το Μουσείο, ε) Διάνοιξη, κρασπέδωση και κατασκευή μέρους του περιμετρικού του Αγίου Σπυρίδωνα

 12. Κατασκευή περιμετρικής οδού Λιτοχώρου - 700.000€ - Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / Υπ. Μεταφορών & Υποδομών - διαδικασία διαγωνισμού

 13. Κατασκευή οδού ήπιας κυκλοφορίας στον Πλαταμώνα, πάνω στην παλιά σιδηροδρομική γραμμή από το Stavento έως την οδό Παντελεήμονος - 161.000€ - ίδιοι πόροι

 14. Υλοποιήθηκε ευρύ πρόγραμμα αστικής οδοποιίας με ασφαλτοστρώσεις  στις Κοινότητες.

 15. Κατασκευάστηκαν πέντε κυκλικοί κόμβοι για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων στον Πλαταμώνα, το Λιτόχωρο, στο Νέο Παντελεήμονα και τους Νέους Πόρους

 16. Κατασκευάστηκαν νέα πεζοδρόμια στις Κοινότητες Λεπτοκαρυάς και Λιτοχώρου και συντηρήθηκαν άλλα.

 17. Κατασκευή δρόμου μεταξύ Παλιού Παντελεήμονα και Παλιών Πόρων -440.000€ - Π.Ε. Πιερίας – στάδιο δημοπράτησης

 18. Συντήρηση λιθόστρωτου δρόμου στον Παλιό Παντελεήμονα 

 19.  Συντάξαμε μελέτη για την ανάπλαση της πλατείας της Λεπτοκαρυάς

 20. Παιδικές χαρές: Γίνεται από πιστοποιημένο φορέα μηνιαίος έλεγχος, αναφορά προβλημάτων και επιδιόρθωση, μια διαδικασία που παρέχει στις παιδικές χαρές του Δήμου μόνιμη πιστοποίηση οργάνων.

 21. Χρηματοδοτήθηκε και ολοκληρώθηκε μελέτη για Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας. Επίκειται η έναρξη της εφαρμογής του.

 22. Επιχειρησιακό σχέδιο για εξασφάλιση κοινόχρηστων & κοινωφελών χώρων - 37.200€ - Πράσινο Ταμείο – ολοκληρώθηκε

 23. Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) - 35.000€ - Πράσινο Ταμείο ολοκληρώθηκε (συνεχιζόμενο έργο)

 24. Αντικατάσταση στάσεων αστικών λεωφορείων - 48.000€ - ΦιλόΔημος ΙΙ – ολοκληρώθηκε

 25. Ανακατασκευή συντριβανιών στις  πλατείες της Βροντούς, του Λιτοχώρου και των Νέων Πόρων

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 1. Στοχεύουμε σε ευρύ πρόγραμμα αστικών αναπλάσεων με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο και το Ταμείο Ανάκαμψης. Χρειάζεται επιπλέον αναβάθμιση του αστικού χώρου  σε όλες τις Κοινότητες

 2. Πρέπει να προστεθούν σε ορισμένες κοινότητες του Δήμου μας νέοι χώροι στάθμευσης.

 3. Είναι απαραίτητο να βελτιωθεί στον αστικό ιστό η προσβασιμότητα για τα  ΑμΕΑ.

 4. Παιδικές χαρές:   

 1. Συντάχθηκε και ολοκληρώθηκε μελέτη για την πλήρη πιστοποίηση των παιδικών χαρών. Βρισκόμαστε στο στάδιο  αναζήτησης χρηματοδότησης.

 1.  Δημιουργία – εγκατάσταση νέων,  ανακατασκευή – συντήρηση των υφιστάμενων.

 5.Αστική οδοποιία - 600.000€ - Leader - υποβλήθηκε πρόταση

6.Ολοκλήρωση του δημοτικού δρόμου Σκοτίνα - Άνω Σκοτίνα μετά από γνωμοδότηση της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (πρώην Ι.Γ.Μ.Ε.) για την εξέλιξη του κατολισθητικού φαινομένου

7.Αποπεράτωση του συνεδριακού κέντρου στο πάρκο Λιτοχώρου και κατασκευή αίθουσας  Δημοτικού Συμβουλίου 

8.Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης με στόχο την πεζοδρόμηση του παραλιακού μετώπου της Λεπτοκαρυάς

9. Μετατροπή κοινοφελών χώρων σε κοινόχρηστους για την επίλυση χρόνιου προβλήματος της παραλιακής ζώνης της Λεπτοκαρυάς

10. Συντήρηση ανοιχτών χώρων, έλεγχος προσβασιμότητας ΑμΕΑ & έργα βελτίωσης Γυμνασίου - 270.000€ - Α. Τρίτσης - υποβλήθηκε μελέτη

11.Δρομολόγηση διαδικασιών για ολοκλήρωση της πράξης εφαρμογής του σχεδίου της Σκοτίνας

12.Υλοποίηση της πράξης εφαρμογής της επέκτασης του σχεδίου της Καρίτσας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ή ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

 1. Μεταφέρθηκαν τα προγράμματα των κοινωνικών δομών και “Βοήθεια στο Σπίτι”  στον Δήμο.

 2. Υποστηρίζεται  καθημερινά η λειτουργία των δημοτικών παιδικών σταθμών.

 3. Ιδρύεται  νέος δημοτικός παιδικός σταθμός στην Καρίτσα.

 4. Τοποθείται και  συντηρείται  σύστημα πρόσβασης Seatrac στην παραλία της Λεπτοκαρυάς.

 5. Καταθέσαμε μελέτη για αγορά και τοποθέτηση τεσσάρων νέων Seatracs, σε άλλες παραλίες του Δήμου.

 6. Προχωρούμε στην αγορά δέκα απινιδωτών.

 7. Εντάχθηκαν στον πανελλαδικό χάρτη απινιδωτών τα σημεία εντός του Δήμου που διαθέτουν απινιδωτή.

 8. Καταθέσαμε μελέτη για την προμήθεια εξοπλισμού τηλεφροντίδας - παροχής υπηρεσιών 24ωρης παρακολούθησης και υποστήριξης εντός οικίας ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών.

 9. Στηρίζουμε τα ΚΑΠΗ του Δήμου με υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

 10. Ενισχύουμε τις ενημερωτικές δράσεις πρόληψης του Κέντρου Υγείας Λιτοχώρου και της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.

 11. Κατασκευάστηκαν ράμπες πρόσβασης ΑμΕΑ σε δημοτικά και σχολικά κτίρια, καθώς και στη βιβλιοθήκη του Λιτοχώρου.

 12. Οριοθετήθηκαν επιπλέον θέσεις στάθμευσης για ΑμΕΑ.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 1. Στοχεύουμε σε ένα δήμο συμπεριληπτικό, όπου κάθε δημότης έχει πρόσβαση στην κοινωνική φροντίδα με:

α. ενίσχυση της δράσης του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Δίου – Ολύμπου, που αποτελεί το  σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου.

β. στήριξη των ευπαθών ομάδων του Δήμου μέσα από προγράμματα κοινωνικής αλληλεγγύης

γ. συνεργασία  με τους φορείς και τους  συλλόγους που οργανώνουν δράσεις που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή.

δ.παρεμβάσεις βελτίωσης της προσβασιμότητας των ΑμΕΑ στα δημόσια κτίρια και τον αστικό ιστό.

2. Υποβάλαμε μελέτη για «προμήθεια εξοπλισμού & εφαρμογών για βελτίωση υγείας & πρόνοιας και έγκαιρη ενημέρωση κοινού για θέματα πολιτικής προστασίας» - 258.420€ - Α. Τρίτσης

 

ΑΣΤΙΚΗ ΠΑΝΙΔΑ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ή ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

 1. Κατασκευάζουμε δύο  Δημοτικά Καταφύγια Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς, το ένα από ίδιους πόρους και το δεύτερο από το πρόγραμμα ΦιλόΔημος (προϋπ. 372.000 ευρώ)

 2. Αυξήσαμε τον προϋπολογισμό για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την παροχή κτηνιατρικής φροντίδας

 3. Γίνονται δωρεάν εμβολιασμοί, στειρώσεις και ηλεκτρονική καταγραφή αδέσποτων ζώων,

 4. Πλήθος δράσεων όπως: περίθαλψη, σίτιση, προώθηση υιοθεσιών και αναδοχών, ενημέρωση -ευαισθητοποίηση των πολιτών κλπ.

 5. Συνεργαζόμαστε με τους φιλοζωικούς συλλόγους παρέχοντας διευκολύνσεις και διανέμοντας ζωοτροφές.

 6. Ψηφιοποιείται το μητρώο αδεσπότων και δεσποζόμενων ζώων 

 7. Συμπράττουμε με τα φιλοζωικά σωματεία για οργάνωση δικτύου φιλοξενιών και υιοθεσίας αδεσπότων.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

1. Σύντομα δημιουργείται μητρώο εθελοντών, οι οποίοι θα συμμετέχουν στη δράση φροντίδας των αδέσποτων ζώων και ενισχύουμε κάθε πρωτοβουλία  που συμβάλει σε αυτό το ευαίσθητο έργο .

2. Ξεκινά μια συστηματική προσπάθεια που περιλαμβάνει την επιμόρφωση των πολιτών και την φιλοζωική ευαισθητοποίηση των παιδιών, με απώτερο στόχο την υιοθεσία αδέσποτων ζώων.

3.. Προμηθευόμαστε αυτόματες ταΐστρες για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς,

4. Προγραμματίζουμε «ημέρα υιοθεσίας». Όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν έναν πιστό φίλο, θα έχουν την ευκαιρία να διαλέξουν ανάμεσα σε εμβολιασμένα και τσιπαρισμένα ζώα συντροφιάς, στη γιορτή υιοθεσίας.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ή ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

 1. Συστάθηκε ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Δίου-Ολύμπου, ΟΠΑΔΔΟ, στο πλαίσιο του οποίου διοργανώθηκαν πολιτιστικές εκδηλώσεις (συναυλίες, παραστάσεις, εικαστικές εκθέσεις, ομιλίες), αλλά και    συνδιοργανώσεις με άλλους φορείς.

 2. Παρέχεται οικονομική και υλικοτεχνική στήριξη στους πολιτιστικούς συλλόγους στις δράσεις που διοργανώνουν

 3. Διοργανώθηκαν θεματικά φεστιβάλ (παράδοσης, γαστρονομίας, κ.α.).

 4. Ιδρύθηκε και οργανώνεται το πρώτο ψηφιακό ιστορικό μουσείο στην Πιερία, αφιερωμένο στην Επανάσταση του Ολύμπου του 1878, στο αρχοντικό Γκουντέλια, στο Λιτόχωρο.

 5. Υποστηρίζουμε δράσεις καλλιτεχνών και ανθρώπων του πνεύματος.

 6. Το έθιμο των Σίχνων που διεξάγεται ανήμερα της εορτής των Θεοφανίων στο Λιτόχωρο, εντάχθηκε στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 7. Στηρίζουμε τη λειτουργία και τις δράσεις των Δημοτικών  Βιβλιοθηκών  Λιτοχώρου και Λεπτοκαρυάς 

 8. Συνεργαζόμαστε με το Φεστιβάλ Ολύμπου. Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε με όλα τα μέσα και τις δυνάμεις μας δράσεις και εκδηλώσεις που αναδεικνύουν: α) το Αρχαίο Θέατρο Δίου β) τον Αρχαιολογικό Χώρο γ) το Κέντρο Μεσογειακών Ψηφιδωτών δ) το Αρχαιολογικό Μουσείο Δίου

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 1. Προκηρύσσεται διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για τον χώρο στην είσοδο προς τον Όλυμπο

 2. Ομαλοποιείται η πρόσβαση και αναβαθμίζεται αισθητικά ο χώρος γύρω από τους αρχαιολογικούς χώρους  που εντάσσονται στα όρια του Δήμου (όπως τα Λείβηθρα, ο αρχαιολογικός χώρος του Δίου, το κάστρο του Πλαταμώνα)

 3. Εργασίες αναστήλωσης του Ιερού Ναού Κοίμησης Θεοτόκου της Άνω Σκοτίνας σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού

 4. Αξιοποιούνται αίθουσες – βιβλιοθήκες - χώροι πολιτισμού) και αποδίδονται σε συλλόγους.

 5. Αναβαθμίζεται η πρόσβαση στο ρέμα Ουρλιά

 6. Προγραμματίζουμε την επαναλειτουργία της Δημοτικής Πινακοθήκης

 7. Ανάδειξη και υποστήριξη των πολιτιστικών δρώμενων των Κοινοτήτων - Καρναβάλι Λεπτοκαρυάς - σίχνα  - κέδρα Λιτοχώρου,  φανοί - πέταγμα του αερόστατου στο Δίον, -  Καστανογιορτή Παντελεήμονα και Σκοτίνας.

 8. Στόχος μας είναι να συντονιστούν όλες οι εκδηλώσεις που γίνονται στο Δήμο με τη δημιουργία ενός ετήσιου ημερολογίου. 

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ή ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Εργαζόμαστε μεθοδικά και συντονισμένα για την προβολή του τουριστικού προφίλ και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου, στην χώρα μας και στο εξωτερικό.

 1. Συστάθηκε η  Αντιδημαρχία Τουρισμού  και η  Επιτροπή Τουρισμού.

 2. Visit Dion-Olympus: Βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου σε μέσα ενημέρωσης της Ελλάδος και του εξωτερικού καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο την επέκταση της τουριστικής περιόδου σε 12μηνη βάση, την ανάδειξη του αρχαιολογικού πλούτου του Δήμου και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού (δραστηριότητες βουνού, γαστρονομία, οινογνωσία, αθλητικός τουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός κ.α.)

 3. Ο Δήμος βραβεύτηκε με το Gold Tourism Award 2021 ως προορισμός επισκέψιμος καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και το Bronze Tourism Award 2021 για την παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 4. Οι Γαλάζιες Σημαίες επέστρεψαν σε επτά ακτές του Δήμου μας (Βαρικό, Γρίτσα, Πλάκα, Λεπτοκαρυά, Σκοτίνα,  Νέος Παντελεήμονας, Πλαταμώνας και Νέοι Πόροι) και κυματίζουν κατά τις θερινές κολυμβητικές περιόδους 2021, 2022 και 2023.

 5. Καθαρισμός των ακτών του Δήμου καθ’ όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου.

 6.  Υποδεχόμαστε επαγγελματίες του τουρισμού, τουριστικούς  πράκτορες και δημοσιογράφους του  τουριστικού ρεπορτάζ στο πλαίσιο επίσκεψης γνωριμίας (fam trip) που διοργανώνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

1. Εντείνουμε την στρατηγική μας με στόχο ο Δήμος Δίου – Ολύμπου να συνεχίσει να αποτελεί τουριστικό προορισμό  για όλη τη διάρκεια του χρόνου.   

 2. Αποβλέπουμε στην   προσέλκυση  συνεδρίων, ιδιαίτερα μετά την ολοκλήρωση του Συνεδριακού Κέντρου στο Λιτόχωρο

3. Προωθούμε τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού που υποστηρίζει ο τόπος μας

4. Συμμετέχουμε σε Εκθέσεις – προωθητικές ενέργειες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

5. Σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας και την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων  οργανώνουμε την περαιτέρω  ανάδειξη των ιστορικών μνημείων  του Δήμου μας.

6.Προώθηση της αξιοποίησης του camping  του ΕΟΤ, σε συνεργασία με την ΕΤΑΔ.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ή ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

 1. Υπογράφεται προγραμματική σύμβαση με την  Π.Ε. Πιερίας για την κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στην Λεπτοκαρυά, προϋπολογισμού 2.970.00 ευρώ

 2. Κατασκευάσαμε  νέο γήπεδο 5x5 στη Σκοτίνα.

 3. Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αθλητικού κέντρου Νέας Εφέσου (συνεχιζόμενο)

 4. Τοποθετήθηκε led φωτισμός στα γήπεδα Αγίου Σπυρίδωνα, Λεπτοκαρυάς (5x5), Νέων Πόρων (5x5).

 5. Ανακατασκευή του γηπέδου μπάσκετ στους Νέους Πόρους

 6. Ολική συντήρηση των  γηπέδων μπάσκετ και ποδοσφαίρου στο Λιτόχωρο.

 7. Με χρηματοδότηση από τη Π.Ε. Πιερίας συντηρούνται – επισκευάζονται τα γήπεδα στις Κοινότητες του Αγίου Σπυρίδωνα, της Καρίτσας, του  Δίου, του  Πλαταμώνα και των Νέων Πόρων .

 8. Υποστηρίζουμε τα αθλητικά σωματεία του Δήμου.

 9. Υποστηρίζουμε διεθνείς, πανελλαδικές και τοπικές αθλητικές διοργανώσεις, που πραγματοποιούνται σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, διευρύνοντας έτσι το αθλητικό καλεντάρι του Δήμου.

 10. Σε φάση υλοποίησης βρίσκεται ένα  ανοιχτό υπαίθριο γυμναστήριο στη Λεπτοκαρυά.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 1. Στόχος μας είναι η επαναλειτουργία της πίστας motocross στο Ξηροκάμπι Λιτοχώρου

 2. Προχωρούμε σε εκτεταμένες εργασίες συντήρησης και ανακατασκευής στο γήπεδο της Λεπτοκαρυάς .

 3. Συνδιοργανώνουμε με άλλους φορείς και φιλοξενούμε μεγάλα αθλητικά γεγονότα στις αθλητικές μας εγκαταστάσεις.

 4. Γίνονται εργασίες συντήρησης και προβαίνουμε σε αγορά αθλητικού υλικού στο κλειστό γυμναστήριο «Πύρρος Δήμας».

bottom of page